Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

ΤΟ Πελατειακό κράτος είναι μία πολύ παλιά Ιστορία.Από το 1822!!!

Kαλέ τί λέτε γιά ειδικά μισθολόγια!
Τί λέτε τώρα,ότι <<δήθεν>> έχουμε πολλούς στρατηγούς και ταξιάρχους και συνταγματάρχες καί αντισυνταγματάρχες καί αξιωματικούς που είναι σε γραφεία στίς ένοπλες δυνάμεις και στήν Αστυνομία,περισσότερους ακόμα καί από τίς Η.Π.Α.
Καί άγαμες θυγατέρες και προνόμια πολιτικών και πολλούς βουλευτές μέ προνόμια και δοβλέτια.
Σάν δέν <<ντρέπεστε>> λίγο!!!
Γιά δείτε τί έλεγε ο Θ.Κολοκοτρώνης στά απομνημονεύματά του.

Από τότε φαινόμασταν πού θα καταλήξουμε.ΤΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΚΡΑΤΌΣ,δέν είναι τωρινό.
Ξεκινάει από τότε....εκεί στήν σύστασή του.
<<Με επροσκάλεσαν να υπάγω,επήγα είς ένα περιβόλι,όπου έκαμναν την Συνέλευσιν και άρχισα να τούς είπω:Σεβαστή Συνέλευσις,δεν είναι καλά αυτά τα ψηφίσματα,όπου εκάματε,να είναι τόσο πολλοί βουλευταί και τόσο πολλοί στρατηγοί,διατί θα μάς φέρουν τόσα έξοδα και τόσες ζημίες,διότι το έθνος μας είναι πτωχό και δέν ημπορεί να πληρώσει τόσους πολιτικούς καί στρατηγούς πολεμικούς ανωφελείς>>
Ενα άλλο απόσπασμα γιά τήν φοροδιαφυγή από τότε και το ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ:
<<Το μέρος το αρχοντικό,που δεν τούς έβαλε είς δουλειά,μήν ευρίσκοντες άλλο σκαρί.έλαβαν αιτία καί είπαν τού λαού <ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ>.Οί Δεληγιανναίοι,καί άλλοι κατά τόν συνηθισμένο τους,όπου δέν έπαυσαν ποτέ,έστειλαν ανθρώπους στήν Μεσσηνίαν,καί τούς εσήκωσαν τα μυαλά.Καί είπαν όλοι ότι ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ,καί ετήραγαν οί άλλες επαρχίες τήν Καρύταινα,καί ή Καρύταινα εκύτταε τήν Αλωνίσταινα καί τό Αρκουδόρεμα,καί έτσι ήταν όλοι έτοιμοι να αντισταθούν με τό τουφέκι καί να μήν πληρώσουν.Εγώ βλέποντας τήν ακατάστασία,ήμουν στήν Τριπολιτσά,έγραψα του Καποδίστρια νά φέρη ένα-δύο τάγματα,από τήν Δυτική Ελλάδα,νά τούς βιάσουν νά πληρώσουν,διατί,<άν δέν πληρώσουν τώρα.ποτέ λαόν δέν κάμνεις υπήκοον>
Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Θ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.Σελιδά 219 
Και άλλο ένα πάλι γιά το πελατειακό κράτος.
<<Πηγαινάμενοι είς την Τριπολιτσάν αρχίνησαν τις ραδιούργιες,ότι ήθελαν να βάλουν από το μέρος τους είς όλα τα υπουργήματα,πολιτικά στρατιωτικά,από τους συγγενείς τους.Εκάμαμεν την συνέλευσιν διά όλην την Ελλάδα,καί εκείνοι το καταμέρισαν είς την είς την συγγένειαν καί είς τά κόμματα.Επήγα ο ίδιος μιά βολά,καί τούς είπα:<Τί είναι αυτό πού κάνουν οί μινίστροι,ό,τι σάς προβάλλουν κάνετε.Η Συνέλευσις σάς όρκωσε,νά τηράτε τού έθνους τήν υπόθεση καί νά βάλετε είς τά υπουργήματα από όλους νά δουλεύουν τήν Πατρίδα,καί νά πορεύωνται καί εκείνοι είς την δυστυχίαν,καί εγώ βλέπω τούς υπουργούς νά κάνουνε κατά μέρος,καί έτσι διαιρούνται καί οί πολιτικοί,διαιρούνται καί τά άρματα>> Σελιδα 121

Αυτά καί άλλα αποσπάσματα ΕΔΩ:
http://filikietaireia.blogspot.gr/2012/03/me-25-t.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου