Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Τό άλλο μέ τόν Τοτό τό ξέρετε;

Κάθε 1 χρόνο στήν Ελλάδα έχουμε καί έναν φορολογικό νόμο.
Κάθε 3 χρόνια έχουμε καί έναν νόμο γιά τά αυθαίρετα.Ο οποίος νομιμοποιεί τά προηγούμενα.Κάθε 2-3 χρόνια αλλάζει και ο Γενικός οικοδομικός κανονισμός.Ολα αυτά ακολουθούνται από εκατοντάδες εγκυκλίους,δεκάδες-δεκάδων υπουργικών αποφάσεων και μερικών Προεδρικών διαταγμάτων.Νά λοιπόν η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.Παράγουμε νόμους μέ τήν σέσουλα,οι οποίοι αφού δέν εφαρμόζονται,καταργούνται από νεώτερους νόμους πού ψηφίζονται προκειμένου νά μήν εφαρμοστούν.
Ψυχραιμία.Τουλάχιστον θά γίνουν "Διαρθρωτικές αλλαγές"!!!!
Τό άλλο μέ τόν Τοτό τό ξέρετε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου