Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Δήλωνε οπαδός τής Χρυσής Αυγής

Δήλωνε οπαδός τής Χρυσής Αυγής.Εξυμνούσε τίς πράξεις τής Χ.Α γιά αιμοδοσία "'αίματος Ελληνικού" μόνο γιά Ελληνες.Επαινούσε τίς πράξεις τής Χ.Α γιά μοίρασμα τροφίμων μόνο γιά Ελληνες.Αλλά ήταν και νεφροπαθής.Έψαχνε εναγωνίως νεφρικό μόσχευμα γιά νά αντικαταστήσει τουλάχιστον τόν ένα του νεφρό.Δέν έβρισκε.Ακόμα καί από τους πολύ στενούς συγγενείς του,δέν υπήρχε ιστοσυμβατότητα.Πολύ πρόσφατα μάθαμε πώς ταξίδεψε στήν Ινδία όπου έκανε μεταμόσχευση.Ο ίδιος όμως,επειδή τόν ξέρω χρόνια πού τό εκμυστηρεύτηκε προχθές.
"Μέ έφερε σέ επαφή ένας Ινδός πού έχει εκεί.....τό mini market.Hρθα σέ επαφή μέ τόν Dr....στήν Καλκούτα.Βρήκα νεφρό από φτωχό Ινδό μετά από 60 μέρες.Μού τόν πούλησε αντί 5000 ευρώ."
Σήμερα ζεί μέ έναν νεφρό ενός Ινδού μέσα στό σώμα του.Γλύτωσε τόν θάνατο.
Δέν ήθελα νά τόν ρωτήσω."γιατί δέν περίμενες έναν Ελληνικό νεφρό;"
Είναι σαφές πώς τόν 21ο αιώνα,η Επιστήμη έχει περίτρανα αποδείξει πώς ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ο ΧΙΜΠΑΤΖΗΣ έχουν κοινό γονιδίωμα κατά 98%.Οπως τό παγκόσμιο αίμα έχει συγκεκριμένες Ομάδες αίματος,σέ όλες τίς Ηπείρους καί σέ όλες τίς αποχρώσεις πού είναι κοινές σέ έναν Κινέζο,σέ έναν Νέγρο και σέ έναν Λευκό.Οπως τά θανατηφόρα καρκινικά κύτταρα χτυπούν τό ίδιο,έναν Φτωχό ρακένδυτο Ινδό καί έναν πλούσιο Αμερικάνο.Αλλά όταν η ανθρωπότητα χρειάζεται αντιρατσιστικούς νόμους γιά νά καταλάβει τά αποδεδειγμένα αυτονόητα,τήν ίδια στιγμή πού χειρίζεται μαζικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές,τήν ίδια στιγμή πού σέ δύσκολες στιγμές καταφεύγει στήν Επιστήμη γιά νά γλυτώσει,(Ιατρική),αυτό σημαίνει πώς πολιτισμικά η Ανθρωπότητα και παρά τήν καταιγίδα τών γνώσεων,βρίσκεται ακόμα σέ κατώτατες βαθμίδες στίς οποίες κυριαρχούν τά αρχέγονα ένστικτα!!!Ακόμα καί σέ αυτούς πού ισχυρίζονται πώς εκπροσωπούν τόν Θεό,από οποιαδήποτε Θρησκεία,πάνω σέ αυτήν τήν Γή.
....Καί η ζωή συνεχίζεται....

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΆΓΓΛΟ ΑΜΙΛΤΟΝ,ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΡΥΨΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.

Απο τά απομνημονεύματα τού Θεοδωρου Κολοκοτρώνη,σελιδες 176-179,εκδόσεις Πελεκάνος.Γιά αυτούς πού ισχυρίζονται ψευδέστατα πώς η Χώρα αυτή απέκτησε τήν Εθνική της ανεξαρτησία πού ξαφνικά τώρα μέ τό μνημόνιο τήν στερήθηκε.Διαβάστε τό αδιέξοδο τής Ελληνικής επανάστασης,καθώς τό αυτόνομο τότε κράτος έψαχνε εναγωνίως πολιτικό νά τό κυβερνήσει αφού όλοι οι Ντόπιοι ήταν ανίκανοι,κάτι πού ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης λέει ξεκάθαρα στόν Άγγλο Ναύαρχο και μπορείτε νά κάνετε τίς συγκρίσεις μέ τό ΣΗΜΕΡΑ!!! Είναι συγκλονιστικό νά ζητάει ο Κολοκοτρώνης νά ερθουν νά διοικήσουν τήν Ελλάδα ξένοι ελλείψη σοβαρών Ντόπιων Ελλήνων.Αυτά όλα μάς τά έχουν αποκρύψει από τά σχολικά βιβλία καί μάς έχουν ταίσει μύθους και ψευτοιδεολογήματα!!

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟ ΝΑΥΑΡΧΟ ΑΜΙΛΤΟΝ.
<<Σε δύο ημέρες εκάμαμεν συνέλευσιν και αποφασίσαμεν την αυγήν ότι το απόγευμα να υπογράψωμεν γιά τον Καποδίστριαν.Καί έτσι επήγα είς το κονάκι μου,έφαγα ψωμί και έπεσα να κοιμηθώ.Βλέπω και ήλθε ο κύρ Γεώργης Κουντουριώτης,και καρακατσάνης Σπετσιώτης,καί Μαρκής Ψαριανός,να μου ομιλήσουν διά την υπόθεσιν του Καποδίστρια,όπου θέλει απογράψωμεν απομεσήμερα.Μού λένε,ότι το απομεσήμερον θα υπογράψωμεν διά τον Καποδίστριαν.<Τί μ΄ερωτάτε εμένα,εγώ δεν είμαι πρόεδρος ουδέ έθνος,έτσι αποφασίσανε την αυγήν ο Πρόεδρος Σισίνης και το έθνος>,μου απεκρίθησαν ότι:<είναι καλό να στείλωμεν να πάρωμεν γνώμην από τον Αμιλτον>,αραμένον είς τον Πόρον,ότι ήταν φερμένος από την Σμύρνη.<Τι να στείλωμεν κανέναν τυχοδιώκτην να λέγη άλλα και άλλα να μάς λέγη καί νά χαλάσει την υπόθεσιν του έθνους;Ποιόν ευρίσκετε εύλογον να στείλωμεν;Αν εμπιστεύεσθε είς εμένα να πάγω ο ίδιος>.<Σ΄ εμπιστευόμεθα,τρείς φορές>,μέ είπαν,<σ΄ εμπιστευόμεθα>.Ο Κουντουριώτης ήτον μέ μίαν γνώμιν,ότι είχα είπει του Αμιλτον,ότι θα εκλέξωμεν τον Καποδίστριαν,καί ενόμιζεν ότι θά εύρω αντίστασιν από τον Αμιλτον,καί τότενες τούς είπα,<Σύρτε στό καλό>.
Καί εσηκώθηκα καί έκραξα τόν Μεταξά,καί επήρα και δέκα νομάτους τό μεσημέρι,καί δέν ήξευρε άλλος κανένας πού υπάγω,μόνον τόν Νικηταρά έκραξα,καί τού είπα νά έχει τήν έγνοιαν νά μήν γίνει κανένα σκάνδαλον,έως ότου νά έλθω.Η Συνέλευσις τής ήρχετο θαύμα,μήν ηξεύροντας πού υπάγω.Καί επήγα είς τό ποτάμι τού Πόρου,καί οι βάρκες τού Αμιλτον έκαναν νερό,καί εμπήκαμεν είς μίαν βάρκα,καί επήγαμε επάνω στήν Φεργάδα.Μάς δέχθηκε ο Αμιλτον και εκάτσαμε είς ομιλίαν.Τού λέγω:''Πώς σού φαίνεται τώρα πού ενώθηκε η συνεύλευσις καί κοντεύει νά τελειώσει;" 
"Xαίρομαι τήν ένωσίν σας,εκάματε πολλά καλά"Καί τού είπα:"Καπετάν Αμιλτον,ήλθαμεν νά πάρωμεν τήν συμβουλή σου,ώς μάς συμβούλευσες πάντοτε διά τήν ελευθερίαν μας,σέ γνωρίζομεν ώς έναν ευεργέτην από τούς άλλους,καλλίτερον"
Μάς είπε:"Πέστε τήν γνώμην σας και άν δύνωμαι,καί εγώ νά σάς αποκριθώ είς τήν γνώμην σας"
''Στοχάζομαι καπετάν Αμιλτον.ότι τούς γνωρίζεις τούς Ελληνας από εδώ και τόσους χρόνους,τούς βάλαμεν όλους νά μάς κυβερνήσουν,και ποτέ δέν μάς κυβέρνησαν καθώς έπρεπε,καί βλέποντας ότι δέν έχομεν άνθρωπον πολιτικόν νά μάς κυβερνήση,ήλθαμεν νά σέ πάρωμεν είς γνώμην,διατί εκείνο πού ήρχετο τής συνελεύσεως από τό χέρι της,τό διορθώσαμεν,έβαλε τόν Κόχραν αρχιθαλάσσιον,τόν Τσώρτς αρχιστράτηγον,τώρα χρειαζόμεθα έναν πολιτικόν,τάχα δέν μάς δίδει η Αγγλία έναν πρόεδρο,έναν Βασιλέα;" Μάς αποκρίθηκε:"Οχι ποτέ δέν γίνεται"
"Δέν μάς δίνει η Φράντσα;" Ομοίως μάς απεκρίθη.
"Η Ρουσία;" "Oχι" μάς απεκρίθη.
"Η Προυσία;" "Οχι"
"Η Ανάπολη;" "Oχι" μάς απεκρίθη και πάλι
"Η Ισπανία;"  ''Oχι δέν γίνεται"
Αφού εμελέτησα όλα τά βασίλεια:"Σάν δέν μάς δίνουν τούτες οι αυλές,τί θά γίνομεν ημείς;" Mάς αποκρίθηκε: "Τηράτε νά εύρητε κανέναν Ελληνα"
"Ημείς άλλον Ελληνα αξιώτερον δέν έχομεν,μόνον νά εκλέξωμεν τόν Καποδίστριαν"
Εγύρισε και μέ εκύτταξε,ακούοντας τό όνομα Καποδίστριας,καί μού είπε:
"Δέν ήσουν εσύ πού μού είπες,δέν τόν δεχόμεθα τόν Καποδίστρια,διατί είναι τής Ρουσίας μινίστρος;"
''Ναί εγώ",τού είπα."Αλλος καιρός ήτον τότε,καί άλλος τώρα,διατί τήν Αγγλίαν πού έχομεν υπεράσπισιν,τό δεξί χέρι τής Ελλάδος είναι η Θάλασσα,καί εβάλαμεν Αγγλον επικεφαλής,καί τό ζερβό χέρι Αγγλον,όπου είναι η δύναμις τής ξηράς.Καί άν μάς έδιδεν η Αγγλία και έναν πολιτικόν,καί εκείνον θά τόν εβάναμεν καί δέν ετσακίζαμεν τό κεφάλι μας στόν έναν καί στόν άλλον.Καί δι αυτό,ώς μού λές,δέν γίνεται.Πρέπει νά καλέσωμεν τόν Καποδίστρια"
Μού απεκρίθη έκ καρδίας: " Πάρτε τόν Καποδίστριαν,η όποιον διάβολον θέλετε,διατί εχαθήκατε"
Απόσπασμα από τά απομνημονεύματα τού Θεοδωρου Κολοκοτρώνη.


Καί όπως πολύ σωστά τό λέει σέ αυτό τό βιντεάκι καί ο Βασίλης Ραφαηλίδης:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sF55qsSpPqM


Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ FACE-BOOK.

ΠΑΡΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ !!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΕΙΤΕ!!
ΠΟΙΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΚΕΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ;

Μήπως γνωρίζει κανείς νά μου πεί,ποιός καλύπτει τήν αμοιβή Δικηγόρου και τά δικαστικά έξοδα στήν ΔΑΝΙΑ,όταν δύο πολίτες αυτής τής Χώρας,(ένας Ισπανός πού 
κάνει τό διδακτορικό του εκεί,και ένας Δανός ιδιοκτήτης πού νοικιάζει τό σπίτι του στόν Ισπανό Φοιτητή),έρθουν σέ αντιδικία καί προσφύγουν στά εκεί αντίστοιχα 
δικαστήρια;
Συγκεκριμένα ο Ισπανός προσέφυγε μέ αγωγή κατά τού Δανού Ιδιοκτήτη.
H αγωγή κατατέθηκε τόν Σεπτέμβριο τού 2012 καί συζητήθηκε σήμερα ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ σήμερα,(παρακαλώ),πού δικαιώνει τόν Ισπανό καί υποχρεώνει τόν Ιδιοκτήτη νά καταβάλει πίσω ώς κερδοσκοπικά εισπραχθέντα ενοίκια τό ποσόν τών 8.000 ευρώ!!
Oχι όπως στό Ελληνικό ΜΠΑΧΑΛΟ πού συζητείται η αγωγή καί μετά 3 μέ 5 μήνες βγαίνει η απόφαση,αφού ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΕΙ και λοιπές Νεοελληνικές γραφειοκρατικές αθλιότητες!!Τί πάει νά πεί "καθαρογραφεί" στήν εποχή τών υπολογιστών.

Η ιστορία λοιπόν έχει ώς εξής.
Ο ισπανός και ο συγκάτοικός τους υπέβαλαν αγωγή,αφού μετά από προστριβές μέ τόν ιδιοκτήτη,κάλεσαν πρίν 18 μήνες μία επιτροπή εκτιμητών.Η επιτροπή αυτή μεταξύ τών άλλων αφού είδε τό σπίτι,τούς είπε πώς τό 65τ.μ σπίτι πού τούς νοίκιαζε ο Δανός πρός 1200 ευρώ τόν μήνα,ητοι περίπου 9000 δανέζικες κορώνες,(1 ευρώ=7,5 Κορώνες),μέ τέτοιο ενοίκιο,είναι έξω από κάθε τιμή τής περιοχής και νά κάνουν αίτηση γιά εκτίμηση ενοικίου,αφού είναι ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ!!!
Εκανε λοιπόν ο Ισπανός αίτηση.Ηρθε η επιτροπή εκτίμησης και τό εκτίμησε στά 600 ευρώ τό ενοίκιο.Εκανε καί ο ιδιοκτήτης Δανός ένσταση στό πόρισμα τής επιτροπής.
Ξαναήρθε άλλη επιτροπή μετά ένα μήνα και τό επανεκτίμησε τό μηνιαίο ενοίκιο στά 700 ευρώ.Μέ τό τελεσίδικο πόρισμα ο Ισπανός και ο συγκάτοικός του κατέθεσαν αγωγή στά Δανέζικα Δικαστήρια.
Η Ιστορία έχει και συνέχεια.Τά δικαστικά έξοδα και η αμοιβή δικηγόρου γιά μία τέτοια περίπτωση στήν Δανία είναι 6.000 ευρώ.Αλλά επειδή ο Ισπανός έχει ετήσιο εισόδημα κάτω από 26.000 ευρώ,(ήτοι κάτω από ετήσιο εισόδημα 195.000 δανέζικες κορώνες),όλα τά δικαστικά έξοδα τά πληρώνει τό κράτος!!Πάντα στήν πρωτόδικη απόφαση.Αν χάσει και θέλει νά πάει σέ δευτερο βαθμό τά πληρώνει ο ιδιος ο αντίδικος στήν προκειμένη περίπτωση Ισπανός.Αλλά αυτό ισχύει καί για΄τόν άλλο αντίδικο,άν έχει ετήσιο εισόδημα κάτω από 26.000 ευρώ.Βέβαια ο ιδιοκτήτης Δανός τού σπιτιού, έχει πολύ πιό παραπάνω εισόδημα,αλλά και παρακάτω από τά 26.000 ευρώ εισόδημα άν είχε,τώρα πού έχασε τό πρωτόδικο,άν ήθελε νά πάει σε δεύτερο βαθμό πρέπει να επιβαρυνθεί όλα τά έξοδα και τίς αμοιβές.Καί εκεί δέν υπάρχουν κυκλωματα νά στήνουν έδρες και δικαστες επειδή ό ένας είναι Δανός και ο άλλος Ισπανός φοιτητής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ:
Aς έρθουν εδώ οι Δανοί νά πάρουν μαθήματα από τήν δική μας Δικαιοσύνη,τό δικό μας κράτος.Από τίς μαύρες αμοιβές δικηγορικών γραφείων.Από τό απίστευτο μπάχαλο χαρτούρας και ανοργανωσιάς αλλά καί τήν αδυναμία τής Ελληνικής Δικαιοσύνης νά βγάζει γρήγορες αποφάσεις,πού φτάνουν μέχρι τού Βαθμού της αρνησιδικίας.Νά δούν τήν πολυνομία,τόν ένα νόμο πού αναιρεί τόν άλλον,τίς δεκαδες χιλιάδες δικογραφίες πού αποθηκεύονται σέ ολοκληρα γραφεία καί αραχνιάζουν μέχρι νά φτάσουν,άν φτάσουν ποτέ στήν έδρα μετά καμμιά 10αριά αναβολες!! Την δικομανία τών δεκάδων χιλιάδων Νεοελλήνων.Τούς οικονομικά αδύναμους Ελληνες πού ξεβρακωνονται τελείως προκειμένου νά πληρώσουν και νά ξαναπληρώσουν Δικηγόρους γιά νά βρούν τό δίκιο τους τήν Δευτέρα Παρουσία.Εδώ ξαφνικά μάς φταίει τό Μνημόνιο,ενώ πρίν είχαμε σωστές δομές στήν Δικαιοσύνη τήν οποία μάς διέλυσε ο Σόιμπλε!!
Εδώ,40 χρόνια δέν μπορούμε νά φτιάξουμε ένα FAST-TRUCK στήν Δικαιοσύνη,αλλά πάντα κάνουμε ένα FAST-BACK

Ti νά μάς πείτε ρε Κολοβίκινγκς γαμώ τό κράτος σας.Ελάτε εδώ νά δείτε κράτος "δικαίου" πού μάς τό διέλυσαν οι Γερμανοί!!!
Ελάτε εδώ νά δείτε τό κράτος τών συμμοριών και τών μαφιών.
Εδώ ρέ δεν είμαστε η Δανία τού Νότου,αλλά τό Μπουρδέλο του Νότου.
Ευτυχώς πού η Αννά Διαμαμτοπούλου,θέλει νά διώξουμε τόν Δανό Τόμσεν και νά αναλάβουν οι Ελληνες ΒΟΛΕΥΤΕΣ.
ΥΓ
Σας αφησα τό καλό γιά τό τέλος.Κατά τήν διάρκεια τής σημερινής δικαστικής διαδικασίας,οι τρείς Δανοί Δικαστες,διέκοψαν στήν εδρα γιά μία ώρα καί μέ υπηρεσιακό αυτοκίνητο,αυτοί,οί δύο αντίδικοι,και οι δύο δικηγόροι τών αντιδίκων,μετέβησαν στήν επίμαχη περιοχή,όπου εξέτασαν 5 αντίστοιχα σπίτια,πού είχαν προκαθορισθεί γιά νά δούν τό ύψος τών ενοικιων.Μετά γύρισαν στήν έδρα και έβγαλαν επί τόπου τήν απόφαση!!!
Πρίν μία ώρα όλα αυτά μού τά μετέφερε η κόρη μου μέσω skype πού ήταν σήμερα στήν δίκη τού Ισπανού φίλου της
Γαμώ τό κράτος σας Δανοί <<Κάτω οι τοκογλύφοι Δανειστές>>
Πάνω οί Ελληνες Βουλευτές.<<Εθνική Ανεξαρτησία>>

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Το πρόβλημα είναι εδώ και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΟ καί ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ.Εξαιρετικά σέ όλους τούς Νεοέλληνες πού πιστεύουν πώς τά αίτια τής κατάντιας τής Χώρας,βρίσκονται εκτός συνόρων.
Αλήθειες πού όλοι ξέρουμε αλλά τίς θάβουμε.
Είναι απολαυστικός.Διαβάστε τόν!!!

"Η εκκλησία λοιπόν είναι βαθειά χωμένη μέσα στό κράτος καί εάν τό Ελληνικο κράτος,δεν την πετάξει έξω απο τα σωθικά του,δεν θα γίνει ποτέ σοβαρό κράτος,αλλά κράτος περίγελου.Ωστόσο το κράτος έχει τους λόγους του,που υποτάσσεται στην Εκκλησία,και ας διακηρύσσει υποκριτικότατα πως δεν υποτάσσεται.

Που αλλου να υποταχτεί;;

-Στην ανύπαρκτη εθνική συνείδηση;

-Στην φανταστική <εθνική ομοψυχία>>,που όλο κρύβεται καθώς την ψάχνουν;

-Στην στρεβλωμένη κοινωνικότητα του Νεοέλληνα απατεώνα-φοροφυγά,που αντιμετωπίζει τον συνέλληνα σαν εξ ορισμού εχθρό του,που πρέπει πάση θυσία να κατατροπωθεί,με μέσα θεμιτά,αλλά κυρίως αθέμιτα; 

-Στον Ελληνα πολιτικάντη,που άλλα λέει,άλλα σκέφτεται,και άλλα πράττει;

-Στον Ελληνα πολιτικό της αλλαγής που θέλει να αλλάξει τα πάντα,εκτός απο το δικό του ήθος;

-Στον εργολάβο δημοσίων έργων,που αντιλαμβάνεται πολύ καλά την έννοια <δημόσιο>,αλλά καθόλου την έννοια <έργο>;

-Στον γιατρό που γιατρεύει επιτυχέστατα το πορτοφόλι του και παρεπιπτόντως και τον ασθενή;

-Στον δάσκαλο που κανοναρχεί βαριεστημένος,και πεινασμένος για τα <ελληνοχριστιανικά ιδεώδη>,όπως τα βρήκε γραμμένα στο σχολικό εγχειρίδιο;

-Στον Πολειδόμο που έστησε με τίς δωροδοκίες που πήρε,ολόκληρες αυθαίρετες εκτάσεις;

-Στον αστυνόμο, που παίρνοντας αφορμή απο την εξουσία του παρανομεί και δωροδοκείται;

-Η στον Τελώνη,που εξαγοράζει μια χρυσοφόρα διευθυντική θέση γιά νά κάνει τό πετρέλαιο νεράκι;

-Στον ελεγκτή της εφορίας,που διαπραγματεύεται με τον κάθε έμπορο το ποσόν της συναλλαγής,που θα βάλει στην τσέπη,προκειμένου να κάνει <το λειτούργημα του>;

H τόν <ανεξάρτητο> Δικαστή πού εκλαμβάνει τήν ανεξαρτησία του ώς αυθαιρεσία και πηγή παράνομου πλουτισμού;

-Στον ανώτερο υπάλληλο προμηθειών που φορά τήν στολή τού Εθνους;

-Στον δήμαρχο που βλέπει τον Δήμο ως μέσο πλουτισμού; 

-Στον έμπορο,που νομίζει οτι ο Φ.Π.Α είναι δικό του κέρδος,και αφού τον έχει πάρει απο τον καταναλωτή τοις μετρητοίς,δεν τον αποδίδει στο κράτος,παρά τον τρώει στα σκυλάδικα;

Που θα μπορούσε να στηριχθεί ένα τέτοιο απατεωνίστικο κράτος μέχρι τα μπούνια; 

To κράτος για να είναι σοβαρό σαν τέτοιο,κάπου πρέπει να στηριχτεί εν πάση περιπτώσει.Και ελείψει σοβαρότερων στηριγμάτων,το Νεοελληνικό κράτος,'αρπαξε τήν μαγκούρα τού Δεσπότη Καί έγινε <Ελληνορθόδοξο> καί Ελληνοχριστιανικό"

Βασίλης Ραφαηλίδης,σειρά άρθρων του στό Εθνος τής Κυριακής Ιούλιος 1987,από μιά σειρά άρθρων.Τό παραπάνω είναι απόσπασμα από τό άρθρο του:ΕΛΛΑΔΑ,ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Ο πελάτης δέν υποχρεούται νά πληρώσει άν δέν λάβει απόδειξη!!!

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ
Μ.Παρασκευή ώρα 8.30 τό βράδυ στήν καφετέρια στό κέντρο τής Πλατείας γνωστού μεγάλου χωριού τής Αττικής.Κόσμος πολύς αρχίζει νά μαζεύεται στό σημείο πού σέ μισή ώρα περίπου θά συναντηθούν οί δύο επιτάφιοι τών δύο εκκλησιών τού Χωριού.Στήν μεγάλη καφετέρια τής πλατείας τού Χωριού αλλά καί στίς άλλες μικρότερες,γεμάτα όλα τά τραπέζια.Επικρατεί μία κατάνυξη πού μάλλον είναι ΔΗΘΕΝ.
Σε κανένα τραπέζι δέν υπάρχει ούτε μία κομμένη απόδειξη.Ούτε κόβεται όταν οί πελάτες πληρώνουν."Η μέρα τό ορίζει,άγια μέρα ποιός θά βγεί νά κάνει έλεγχο"!!!
Ευκαιρίας δοθείσης,κόσμος πολύς,άς μαζέψουμε μαύρο χρήμα και μέ ΦΠΑ πού θά εισπράξουμε από τά ΧΑΙΒΑΝΙΑ αλλά δέν θά δηλώσουμε."Μέ τήν βοήθεια τού Κυρίου"
Η ώρα περνάει οί δύο επιτάφιοι συναντώνται στό κέντρο τής πλατείας,οί γνωστοί εκκλησιαστικοί ύμνοι μαζί μέ τά ΤΑΡΑΤΑΤΖΟΥΜ από τά αγήματα.Γύρω στίς 9.30 η υπαίθρια θρησκευτική τελετή τελειώνει και οι επιτάφιοι αναχωρούν γιά τίς εκκλησίες τους.Η καφετέρια αλλάζει όψη.Η κατάνυξη αποσύρεται καί στήν θέση της μπαίνει ξένη μουσική σέ ένταση.Η κατάνυξη πήγε περίπατο.Καί όμως είναι ακόμα Μεγάλη Παρασκευή ώρα 9.30 τό βράδυ.Τό μόνο πού μένει ίδιο είναι η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ στά εκατοντάδες τραπεζάκια.Ούτε μία απόδειξη εκείνο τό βράδυ.Στό δικό μας τραπέζι βέβαια τήν ζητήσαμε και τήν πήραμε.
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΙΟΥ,(σήμερα δεύτερη μέρα τού ΠΑΣΧΑ).
Απόγευμα ώρα 5 σέ παραλιακό γνωστό θέρετρο τής Αττικής και πάλι.Δύο καφετέριες δίπλα στό κύμα.Δεκάδες-δεκάδων τραπέζια,εκατοντάδες θαμώνες.Ούτε μία απόδειξη καί πάλι!!Αυτά πού σάς περιγράφω είναι σίγουρο πώς συνέβησαν αυτό τό 4ημερο σέ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ καί στό 80% τουλάχιστον τών μαγαζιών αντιστοίχου είδους.Σέ πολλά θέρετρα και χωριά σέ όλη τήν Χώρα.
Αυτό είναι τό ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ.Καί τό "Αθάνατο" ελληνικό καλοκαίρι πού έρχεται λίαν συντόμως.Τό πάρτυ τών χιλιάδων ελληνικών αρχιλαμόγιων πού επιζητούν ταυτόχρονα και τήν μείωση τού ΦΠΑ από τό 23% στό 9%.Λές και τότε θά κόβουν αποδείξεις.Αλλά τό ουσιαστικό πρόβλημα θά τό έχουν τά εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνικά Αρχιζωντόβολα πού δέν ζητούν αποδείξεις.Καί πού αύριο θά κληθούν νά πληρώσουν τόν ΦΠΑ πού τούς πήραν από τήν τσέπη τους,αλλά ποτέ δέν απέδωσαν στά δημόσια ταμεία,μέ ακόμα περισσότερες περικοπές μισθών και συντάξεων.Καί πού όλα αυτά τά εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνικά ΑΡΧΙΧΑΙΒΑΝΙΑ πού δέν ζητούν απόδειξη,θά φωνάζουν μαζί μέ τόν Αλέξη γιά τό "γκρέμισμα τού κοινωνικού κράτους".Χωρίς νά καταλαβαίνουν τά εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνικά Αρχιζωντόβολα,πώς τό κοινωνικό κράτος προυποθέτει γεμάτα δημόσια ταμεία.
Υ.Γ.
Τελικά η μόνη πού πήρε απόδειξη χωρίς νά τό ζητήσει είναι Η ΝΟΝΑ από τήν εισηγμένη στό X.A.A εταιρεία JUMBO.Διότι πάρα πολλές φορές η μικρομεσαία Τάξη φοροδιαφεύγει πολύ πιό προκλητικά από τήν "πλουτοκρατία".Η Μικρομεσαία Τάξη πού αποτελεί κατά πώς μάς λένε,ΤΗΝ ΡΑΧΟΚΟΚΑΛΙΑ τής Ελληνικής Οικονομίας.Καί μέ τέτοια Ραχοκοκαλιά πώς νά μήν χρεοκοπήσεις.
Καλό καλοκαίρι νά έχουμε αφού τό ΠΑΣΧΑ είναι πιά παρελθόν.