Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΆΓΓΛΟ ΑΜΙΛΤΟΝ,ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΚΡΥΨΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.

Απο τά απομνημονεύματα τού Θεοδωρου Κολοκοτρώνη,σελιδες 176-179,εκδόσεις Πελεκάνος.Γιά αυτούς πού ισχυρίζονται ψευδέστατα πώς η Χώρα αυτή απέκτησε τήν Εθνική της ανεξαρτησία πού ξαφνικά τώρα μέ τό μνημόνιο τήν στερήθηκε.Διαβάστε τό αδιέξοδο τής Ελληνικής επανάστασης,καθώς τό αυτόνομο τότε κράτος έψαχνε εναγωνίως πολιτικό νά τό κυβερνήσει αφού όλοι οι Ντόπιοι ήταν ανίκανοι,κάτι πού ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης λέει ξεκάθαρα στόν Άγγλο Ναύαρχο και μπορείτε νά κάνετε τίς συγκρίσεις μέ τό ΣΗΜΕΡΑ!!! Είναι συγκλονιστικό νά ζητάει ο Κολοκοτρώνης νά ερθουν νά διοικήσουν τήν Ελλάδα ξένοι ελλείψη σοβαρών Ντόπιων Ελλήνων.Αυτά όλα μάς τά έχουν αποκρύψει από τά σχολικά βιβλία καί μάς έχουν ταίσει μύθους και ψευτοιδεολογήματα!!

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟ ΝΑΥΑΡΧΟ ΑΜΙΛΤΟΝ.
<<Σε δύο ημέρες εκάμαμεν συνέλευσιν και αποφασίσαμεν την αυγήν ότι το απόγευμα να υπογράψωμεν γιά τον Καποδίστριαν.Καί έτσι επήγα είς το κονάκι μου,έφαγα ψωμί και έπεσα να κοιμηθώ.Βλέπω και ήλθε ο κύρ Γεώργης Κουντουριώτης,και καρακατσάνης Σπετσιώτης,καί Μαρκής Ψαριανός,να μου ομιλήσουν διά την υπόθεσιν του Καποδίστρια,όπου θέλει απογράψωμεν απομεσήμερα.Μού λένε,ότι το απομεσήμερον θα υπογράψωμεν διά τον Καποδίστριαν.<Τί μ΄ερωτάτε εμένα,εγώ δεν είμαι πρόεδρος ουδέ έθνος,έτσι αποφασίσανε την αυγήν ο Πρόεδρος Σισίνης και το έθνος>,μου απεκρίθησαν ότι:<είναι καλό να στείλωμεν να πάρωμεν γνώμην από τον Αμιλτον>,αραμένον είς τον Πόρον,ότι ήταν φερμένος από την Σμύρνη.<Τι να στείλωμεν κανέναν τυχοδιώκτην να λέγη άλλα και άλλα να μάς λέγη καί νά χαλάσει την υπόθεσιν του έθνους;Ποιόν ευρίσκετε εύλογον να στείλωμεν;Αν εμπιστεύεσθε είς εμένα να πάγω ο ίδιος>.<Σ΄ εμπιστευόμεθα,τρείς φορές>,μέ είπαν,<σ΄ εμπιστευόμεθα>.Ο Κουντουριώτης ήτον μέ μίαν γνώμιν,ότι είχα είπει του Αμιλτον,ότι θα εκλέξωμεν τον Καποδίστριαν,καί ενόμιζεν ότι θά εύρω αντίστασιν από τον Αμιλτον,καί τότενες τούς είπα,<Σύρτε στό καλό>.
Καί εσηκώθηκα καί έκραξα τόν Μεταξά,καί επήρα και δέκα νομάτους τό μεσημέρι,καί δέν ήξευρε άλλος κανένας πού υπάγω,μόνον τόν Νικηταρά έκραξα,καί τού είπα νά έχει τήν έγνοιαν νά μήν γίνει κανένα σκάνδαλον,έως ότου νά έλθω.Η Συνέλευσις τής ήρχετο θαύμα,μήν ηξεύροντας πού υπάγω.Καί επήγα είς τό ποτάμι τού Πόρου,καί οι βάρκες τού Αμιλτον έκαναν νερό,καί εμπήκαμεν είς μίαν βάρκα,καί επήγαμε επάνω στήν Φεργάδα.Μάς δέχθηκε ο Αμιλτον και εκάτσαμε είς ομιλίαν.Τού λέγω:''Πώς σού φαίνεται τώρα πού ενώθηκε η συνεύλευσις καί κοντεύει νά τελειώσει;" 
"Xαίρομαι τήν ένωσίν σας,εκάματε πολλά καλά"Καί τού είπα:"Καπετάν Αμιλτον,ήλθαμεν νά πάρωμεν τήν συμβουλή σου,ώς μάς συμβούλευσες πάντοτε διά τήν ελευθερίαν μας,σέ γνωρίζομεν ώς έναν ευεργέτην από τούς άλλους,καλλίτερον"
Μάς είπε:"Πέστε τήν γνώμην σας και άν δύνωμαι,καί εγώ νά σάς αποκριθώ είς τήν γνώμην σας"
''Στοχάζομαι καπετάν Αμιλτον.ότι τούς γνωρίζεις τούς Ελληνας από εδώ και τόσους χρόνους,τούς βάλαμεν όλους νά μάς κυβερνήσουν,και ποτέ δέν μάς κυβέρνησαν καθώς έπρεπε,καί βλέποντας ότι δέν έχομεν άνθρωπον πολιτικόν νά μάς κυβερνήση,ήλθαμεν νά σέ πάρωμεν είς γνώμην,διατί εκείνο πού ήρχετο τής συνελεύσεως από τό χέρι της,τό διορθώσαμεν,έβαλε τόν Κόχραν αρχιθαλάσσιον,τόν Τσώρτς αρχιστράτηγον,τώρα χρειαζόμεθα έναν πολιτικόν,τάχα δέν μάς δίδει η Αγγλία έναν πρόεδρο,έναν Βασιλέα;" Μάς αποκρίθηκε:"Οχι ποτέ δέν γίνεται"
"Δέν μάς δίνει η Φράντσα;" Ομοίως μάς απεκρίθη.
"Η Ρουσία;" "Oχι" μάς απεκρίθη.
"Η Προυσία;" "Οχι"
"Η Ανάπολη;" "Oχι" μάς απεκρίθη και πάλι
"Η Ισπανία;"  ''Oχι δέν γίνεται"
Αφού εμελέτησα όλα τά βασίλεια:"Σάν δέν μάς δίνουν τούτες οι αυλές,τί θά γίνομεν ημείς;" Mάς αποκρίθηκε: "Τηράτε νά εύρητε κανέναν Ελληνα"
"Ημείς άλλον Ελληνα αξιώτερον δέν έχομεν,μόνον νά εκλέξωμεν τόν Καποδίστριαν"
Εγύρισε και μέ εκύτταξε,ακούοντας τό όνομα Καποδίστριας,καί μού είπε:
"Δέν ήσουν εσύ πού μού είπες,δέν τόν δεχόμεθα τόν Καποδίστρια,διατί είναι τής Ρουσίας μινίστρος;"
''Ναί εγώ",τού είπα."Αλλος καιρός ήτον τότε,καί άλλος τώρα,διατί τήν Αγγλίαν πού έχομεν υπεράσπισιν,τό δεξί χέρι τής Ελλάδος είναι η Θάλασσα,καί εβάλαμεν Αγγλον επικεφαλής,καί τό ζερβό χέρι Αγγλον,όπου είναι η δύναμις τής ξηράς.Καί άν μάς έδιδεν η Αγγλία και έναν πολιτικόν,καί εκείνον θά τόν εβάναμεν καί δέν ετσακίζαμεν τό κεφάλι μας στόν έναν καί στόν άλλον.Καί δι αυτό,ώς μού λές,δέν γίνεται.Πρέπει νά καλέσωμεν τόν Καποδίστρια"
Μού απεκρίθη έκ καρδίας: " Πάρτε τόν Καποδίστριαν,η όποιον διάβολον θέλετε,διατί εχαθήκατε"
Απόσπασμα από τά απομνημονεύματα τού Θεοδωρου Κολοκοτρώνη.


Καί όπως πολύ σωστά τό λέει σέ αυτό τό βιντεάκι καί ο Βασίλης Ραφαηλίδης:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sF55qsSpPqM


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου