Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Αυτοί πού μάς έφεραν εδώ,δέν μπορούν να μάς βγάλουν από εδώ.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕYΕΤE;
Aς υποθέσουμε πώς γίνεται τό ΘΑΥΜΑ!
Οτι ή Χώρα ουσιαστικά κατορθώνει να πιάσει τόν στόχο του πλεονασματικού προυπολογισμού.Καί όχι μόνο.Κατορθώνει να μπεί σε τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης καί να δημιουργήσει τεράστιο Εθνικό πλεόνασμα.
Ας κάνουμε μία υπόθεση εργασίας.
Πιστεύετε πώς όλο αυτό τό πελατειακό πολιτικό σύστημα,που βρίσκεται στήν σημερινή Βουλή από τό ένα άκρο μέχρι τό άλλο άκρο,τό οποίο 35 χρόνια,έπαιρνε τα Ευρωπαικά δάνεια καί τίς επιδοτήσεις καί έστησε ένα απίστευτο πελατειακό κράτος,δέν θα κάνει τό ίδιο;

Δέν θα χρησιμοποιήσει το Εθνικό πλεόνασμα γιά να συνεχίσει τήν <<παλιά μου τέχνη κόσκινο>>;;
Αυτό νομίζω πώς είναι το κεντρικό ερώτημα τής εποχής,από τό οποίο θα προκύψουν τα σαφή συμπεράσματα γιά τό μέλλον αυτής τής Χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου