Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

H λύση μόνο Ελληνική μπορεί νά είναι.

Οι αλλαγές στό πολιτικό σύστημα και οι ριζικές αλλαγές στίς δομές τού κράτους,τήν Δημόσια Διοίκηση,τήν Δικαιοσύνη,θά καταστούν πιά αναγκαίες όταν νέες παραγωγικές
δυνάμεις προκύψουν μέσα από τήν αναγκαιότητα τής κρίσης.Μέχρι νά γίνει κατανοητό, δηλαδή πώς πάνω από 500.000-1.000.000 Ελληνες πρέπει νά αλλάξουν επάγγελμα,η νά βρούν κάτι διαφορετικό από αυτό πού έκαναν όταν έμειναν άνεργοι.Πώς πάνω από 1.500.000 Ελληνες πρέπει νά εγκαταλείψουν τά 5 μεγάλα αστικά κέντρα καί νά γυρίσουν σέ χωριά καί κωμοπόλεις,γιά τόν απλούστατο λόγο πώς δέν είναι δυνατόν η Μισή Ελλάδα νά μένει σε 4-5 πόλεις.Μέχρι νά αρχίσουν νά συμβαίνουν αυτά θά συνεχίσουμε νά γυροφέρνουμε σέ ένα φαύλο κύκλο.Μέχρι τότε θά γκρινιάζουμε πώς "κλείνουν μαγαζιά",πώς πρέπει νά "πέσει χρήμα στήν αγορά" επειδή τρέφουμε τήν αυταπάτη,πώς μπορούμε νά συνεχίσουμε στό ίδιο αντιπαραγωγικό-παρασιτικό-μεταπρατικό μοντέλο.Καί κάθε Μάιο τά Ελληνόπουλα θά συνεχίζουν νά σπεύδουν μαζικά νά περάσουν στίς Νομικές στίς Ιατρικες.στίς Οικονομικές σχολές καί στίς Πολυτεχνικές,γιά νά πολλαπλασιστούν οι Γιατροί,οι οικονομολόγοι,οι Μηχανικοί καί οι Δικηγόροι.
Οσά λεφτά καί νά έρθουν από τήν Ευρώπη,ακόμα καί όλο τό χρέος νά μηδενιστεί,δέν πρόκειται τίποτα νά γίνει,άν δέν αλλάξουν τά θεμέλια εδώ.Τό Ελληνικό πρόβλημα,μόνο Ελληνική λύση μπορεί νά έχει.Μέ τήν βοήθεια τών ξένων,μέ τήν επιτροπεία,πέστε τό όπως θέλετε.Αλλά η λύση μόνο Ελληνική μπορεί νά είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου